ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ตรวจราชการ โรงเรียนบ้านหนองนกทา อำเภอโพธิ์ชัย

16 03 61 1วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบาย เลขา กพฐ. หลังจากนั้นได้พบปะสอบถาม อุปสรรค ปัญหา ความต้องการของโรงเรียน พร้อมมอบนโยบาย โดยมีนายศราวุฒิ บุระพวง ผอ.รร.บ้านหนองนกทา และคณะครู ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านหนองนกทา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด