ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ ที่ได้รับความเสียหาย

15 03 61 2วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสมพร สารบรรณ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางจรัสศรี ชิตชัย รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคี อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. ซึ่งได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ทำให้อาคารโรงเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องสมุด และอุปกรณ์การเรียนการสอน ได้รับความเสียหายอย่างหนัก พร้อมสอบถามนายถอ เหลาทอง ผอ.รร.บ้านโป่งประชาพัฒน์ และนายเรืองเดช ศรีโยธี ผอ.รร.บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการนี้นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้ประสานหน่วยทหารเพื่อช่วยเหลือในครั้งนี้ และในเรื่องนี้ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รายงาน สพฐ.เพื่อขออนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด