งาน Open House นิทรรศการโครงงาน ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านสะอาดฯ

15 03 61วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นธานในพิธีเปิดงาน Open House นิทรรศการโครงงานและผลงานทางวิชาการโรงเรียนบ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กล่าวรายงานโดยนางบุญมา พันธะไชย รอง ผอ.รร.บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน ได้เข้ามาเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้น มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา พร้อมเยี่ยมชม นิทรรศการโครงงาน ผลงานทางวิชาการ ของครูและนักเรียน พร้อมซื้อสินค้ากับโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนบ้านสะอาด ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุพรรณ พันธะไชย อดีต ผอ.รร.บ้านสะอาด (สะอาดวิทยาคาร) กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด