ประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลข้อมูล เข้าระบบ NT Access ของโรงเรียน

14 03 61วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำผลข้อมูล เข้าระบบ NT Access ของโรงเรียน โดยมีนายอำนวย เลื่อมใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดยนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครูธุรการโรงเรียนจำนวน 88 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด