การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สังกัด สพป.รอ.3

13 03 61วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ชมรมลูกจ้างส่วนราชการ สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กล่าวต้อนรับโดยนายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์ ผอ.รร.คำพระโคกก่งวิทยา กล่าวรายงานโดยนายวิชัย คำมุลศรี ช่างไฟฟ้า ช.4 รร.คำพระโคกก่งวิทยา พร้อมผู้มีเกียรติที่มาพบปะ ประกอบด้วย นายทองพูล พลเยี่ยม ผอ.รร.บ้านดงดิบ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายประทวน ไชยโชค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา นายประจวบ นาก้อนทอง นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอโพนทอง และผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมวงศ์ใหญ่ โรงเรียนคำพระโคกก่ง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด