โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

12 03 61วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานโดย นางสาวกนกวรรณ คุ้มยา ครูประจำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้ คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 85 คน วิทยากร ประกอบด้วย พระครูศรีธรรมปาลคุณ (พระอาจารย์ชินพรรธน์ ธมฺมปาโล ) วัดป่าศรีโพนทอง นายอำนวย เลื่อมใส ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ วัดป่าศรีโพนทอง บ้านแวงใต้ ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด