ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะ

11 03 61วันที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวราตรี นามจันทร์ รก.ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายประสงค์ ปุริโต ผอ.รร.บ้านสีเสียด ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน นายสุรพล พิมพิลา ผอ.รร.อนุบาลโพนทอง นายคณิศร์ ปัญญาภา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ และคณะครู เข้าร่วมการประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว 21/2560) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2561 โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี คลิ๊กชมภาพทั้งหมด