ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ นวัตกรรมเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0

09 03 61 2วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติงานมหกรรมเปิดโลกอาชีพ และนวัตกรรมเทคโนโลยี ไทยแลนด์ 4.0 "ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือ ผู้เรียนทรงคุณค่าของสังคม" โดยมีดร.สมาน แก้วคำไสย์ รองศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน กล่าวรายงานโดยนายพิชิต เครือน้ำคำ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ร้อยเอ็ด
...การจัดงานมหกรรมโลกอาชีพ และนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 ดังกล่าว มีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอโพนทอง เมยวดี หนองพอก โพธิ์ชัย และอำเภอเสลภูมิ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ...
...ในการนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ การแสดงหุ่นยนต์ และมีการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ จำนวน 15 รายวิชา ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด