ตรวจเยี่ยมสนามสอบ รร.บ้านเหล่าแขมดงกลาง การทดสอบ ระดับชั้น ป.3 (NT)

07 03 61 1วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสมพร สารบรรณ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 (NT) สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โดยมีนายปรีดา ทอนโพธิ์แก้ว ผอ.รร.บ้านท่าสี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านท่าสี เป็นประธานสนามสอบ กรรมการกลาง ประกอบด้วย นายธวัชชัย ทองถนอม ผอ.รร.บ้านเหล่าแขมดงกลาง นายถวัลย์ ไค่นุ่นสิงห์ ผอ.รร.บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา นายไกรศรี พลเยี่ยม ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก ณ โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด