พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาวดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

04 03 61วันที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 2 และ 1 ร่วมกับ เครือข่ายโรงเรียนในสังกัด จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติห้องเรียนสีขาวดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับ ผอ.สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จากจังหวัดอุบลรสชธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด กศน. จ.สุรินทร์ จ.ร้อยเอ็ด รวม 18 หน่วยงาน โดยมีนายชาญชัย ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้ดำเนินรายการในพิธี นายสฤษดิ์ วงศ์กาฬสินธุ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กำกับดูแลโดยนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมประดับเพชร โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด