ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต โรงเรียนวังหลวง

02 03 61 5วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน และติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์ความเร็วสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมพบปะ คณะครู และได้มอบนโยบาย สอบถาม ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของโรงเรียน หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทดสอบให้นักเรียนอ่านตามคำเขียนและทดสอบด้านคำนวณ ณ โรงเรียนวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด