ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต รร. บ้านบ้านหันหน่องสามัคคี

02 03 61 4วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี และติดตามการใช้เครือข่ายอินเทอร์ความเร็วสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมพบปะ ผู้บริหาร คณะครู และได้มอบนโยบาย สอบถาม ปัญหา/อุปสรรค ในการจัดการเรียนการสอน ความต้องการของโรงเรียน โดยมีนายชัยณรงค์ มูลสาร ผอ.รร.บ้านหันหน่องสามัคคี และคณะครูให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจติดตามในครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เยี่ยมห้องเรียน พร้อมแนะนำเว็บไซต์ www.ติวฟรี.com ณ โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด