พิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรโรงเรียนตำบลนางาม ประจำปีการศึกษา 60

02 03 61 3วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรโรงเรียนตำบลนางาม ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประกาศิต คำทวี ผอ.รร.บ้านโพธิ์ชัน กล่าวต้อนรับ กล่าวรายงานโดยนายถาวร สารพล ผอ.รร.บ้านพันขาง ประธานโรงเรียนตำบลนางาม ในการนี้มีศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนในตำบลนางาม มาร่วมเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านกุดเรือ โดยมีนายอดิประพล วรรณพฤกษ์ ผอ.รร.บ้านกุดเรือ และคณะครู อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่พิธีมอบทุนการศึกษา