อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 2

03 03 61 2วันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 2 โดยมีดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย นายกรุงศรี ศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด