อบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 1

02 03 61 1วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการศึกษา SchoolMIS รุ่นที่ 1 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรม กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูวิชาการจากโรงเรียนในอำเภอเสลภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด