ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ต รร. บ้านท่าลาดหนองผักตบ

28 02 61 1วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในสอบข้อสอบมาตรฐานกลางของโรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ พร้อมติดตามการใช้เน็ตอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และพบปะ มอบนโยบาย คณะครู สอบถามปัญหา อุปสรรค ความต้องการในการจัดการเรียนการสอน และเยี่ยมห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด