ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยื่ยมสนามสอบสามารถด้านการอ่านออก รร.ชช.บ้านสว่าง

26 02 61 2วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเยี่ยมห้องเรียน และนักกีฬามวยปล้ำ โดยมีนายเสนีย์ วิเชียรศรี ผอ.รร.ชุมชนบ้านสว่าง กำกับ ดูแล พร้อมอำนวยความสะดวกได้อย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหาร กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจต่อไป ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด