ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เยื่ยมสนามสอบสามารถด้านการอ่านออก รร.บ้านวังยาว

26 02 61 1วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประเมินความสามารถด้านการอ่านออก ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีนายประดิษฐ ขรณีย์ ผอ.รร.บ้านวังยาว กำกับ ดูและ และอำนวยความสะดวกอย่างดีเยี่ยม หลังจากนั้น ได้เยี่ยมห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด