สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561

24 02 61วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร ก.ต.ป.น. บุคลากรในสำนักงาน ณ ห้องประชุมเมืองบัว ชั้น 4 โรงแรมสาเกตนคร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด