เปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ OPEN HOUSE

22 02 61วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ OPEN HOUSE ตลาดนัดวิชาการ "ขับเคลื่อนการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ Thailand 4.0 กล่าวรายงานโดย นายพินิจ จันทร์ซ้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ วัตถุประสงค์เพื่อจัดและแสดงผลงานของโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อฝึกให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และด้านอาชีพ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด