สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบแลกเป้า ประจำปี 2561

21 02 61 2วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณางบแลกเป้า ประจำปี 2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะบอร์ดบริหาร และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด