ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านหนองเม็ก

19 02 61 3วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนบ้านหนองเม็ก ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีนายไกรศรี พลเยี่ยม ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก และคณะครู ให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ผอ.เขต ได้พบปะ และมอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเม็ก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด