ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต รร. บ้านหนองใหญ่ทับครัว

19 02 61 2วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน พร้อมติดตามการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีนายภานุพงศ์ ณรงค์ไชย ผอ.รร.บ้านหนองแวงแห่ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ นายทวีศักดิ์ มาตย์คำจันทร์ ผอ.รร.บ้านหนองใหญ่ทับครัว ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนา และคณะครูโรงเรียน ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้พบปะ พร้อมนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ชมภาพทั้งหมด