ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่การใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

19 02 61 1วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการใช้งานอินเทอร์ความเร็วสูง และเยี่ยมห้องเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ ในการมาครั้งนี้มีนายภานุพงศ์ ณรงค์ไชย ผอ.รร.บ้านหนองแวงแห่ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาแวงใหญ่ พร้อมด้วยนายเทียมศักดิ์ ภูมิภาค รก.ผอ.รร.บ้านโนนโพธิ์ ผู้บริหารในกลุ่มพัฒนา และคณะครู ให้การต้อนรับ พร้อมพบปะ มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ อำเภอโพนทอง ชมภาพทั้งหมด