ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมงานศิษย์เก่าช่อราชพฤกษ์บุรีรัมย์สัมพันธ์ 46 ปี คืนสู่เหย้า

15 02 61เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติงานศิษย์เก่าช่อราชพฤกษ์บุรีรัมย์สัมพันธ์ 46 ปี คืนสู่เหย้า พร้อมขึ้นรับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร เป็นศิษย์เก่าดีเด่น จากรองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประธานเปิดงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ชมภาพทั้งหมด