พิธีรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก

14 02 61 3เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีรับมอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี ผู้มีเกียรติที่ร่วมพิธีรับมอบ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 5 อำเภอ นายกสมาคมครู ทั้ง 5 อำเภอ ประธานกลุ่มพัฒนาการศึกษา 17 กลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยอดรวมทั้งหมด 514,247 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด