ผอ.สพป.รอ.3 ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ต รร.บ้านลาด และ รร.บ้านยาง

12 02 61 2เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยมห้องเรียน พร้อมติดตามการใช้งาน Internet ของโรงเรียนบ้านลาด และโรงเรียนบ้านยาง ตามนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนได้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ให้บริการ TOT และได้แนะนำ เว็บไซต์ www.ติวฟรี.com ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมโรงเรียน ชมภาพโรงเรียนบ้านลาด ชมภาพโรงเรียนบ้านยาง