สพป.รอ.3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561

13 02 61 2เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสอ่งก่อสร้างอื่น ตามความขาดแคลนจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด