ธนาคารออมสินมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย สพป.รอ.3

13 02 61วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสมควร พลเยี่ยม ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโพนทอง พร้อมด้วยตัวแทนจาก ธนาคารสาขาเสลภูมิ สาขาหนองพอก และสาขาโพธิ์ชัย มอบเงินเพื่อสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 3,500 บาท โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้รับมอบเงิน และกล่าวขอบคุณ ที่ร่วมบริจาคสมทบกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด