อำเภอหนองพอก มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย สพป.ร้อยเอ็ด 3

12 02 61วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.59 น. ตัวแทนอำเภอหนองพอก นำโดยนายประเวช การินทร์ ผอ.รร.ทรายทองเฉลิมวิทย์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา นายวีระศักดิ์ พลเยี่ยม ครู รร.โคกสว่างหาญไพรวัลย์ นายกสมาคม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอหนองพอก มอบเงินสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหรืออยู่ในสภาวะยากลำบาก จำนวน 91,475 บาท โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด