ผอ.สพป.รอ.3 เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สพท ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561

09 02 61เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ชมภาพทั้งหมด