ผอ.สพป.รอ.3 ประชุมสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

08 02 61 3เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมประชุมสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสมวุฒิ ศรีอำไพ นายกสมายกฯ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3