การอบรมกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติ

07 02 61 3วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่องการจัดอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้ เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ (หลักสูตร : วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) สำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี พลโท ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ก่อนเปิดการอบรม นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก