ผอ.สพป.รอ.3 พร้อมด้วยคณะบอร์ดผู้บริหาร รับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5

07 02 61วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายชัยมงคล ศรีอารยตระกูล รอง ผอ.สพป ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมทางไกลระบบ conference "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" เวลา 07.30 - 08.00 น. และรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เวลา 08.00 - 09.00 น. ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ครั้งที่ 5/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ชมภาพทั้งหมด