ประชุมประชาคมผู้นำครอบครัวชุมชนนาทมโคกก่อง เพื่อป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด

05 02 61 2เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติและพบปะผู้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมประชาคมผู้นำครอบครัวชุมชนนาทมโคกก่อง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือชุมชนนาทมโคกก่อง โดยมีนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับโดยนายวรวิช บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง และกล่าวรายงานโดย นายรังสรรค์ มณีฉาย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายความร่วมมือชุมชนนาทมโคกก่อง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายทองอินทร์ น