ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพศึกษาโพธิ์เงิน

05 02 61 1เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะประชุมชี้แจ้งข้อราชการพร้อมมอบนโยบาย กับผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน กล่าวต้อนรับโดย นายประสงค์ ปุริโต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีเสียด ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน และผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์เงิน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด