พิธีมอบโล่ ป้าย เกียรติบัตร รร.ดีประจำตำบล

23 03 59เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสินสมทุร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ป้ายและเกียรติบัตร โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2557 จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปี 2558 จำนวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ โล่ – ป้าย โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2557
1. โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
3. โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
4. โรงเรียนชุมชนบัวคำ
5. โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
6. โรงเรียนบ้านโพนทอง
7. โรงเรียนบ้านคำนาดี
8. โรงเรียนบ้านวังม่วย
9. โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
10. โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎ์บำรุง)
11. โรงเรียนบ้านกกตาลดงบัง

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ โล่ – ป้าย โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2558
1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
2. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
3. โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
4. โรงเร