พิธีมอบโล่ ป้าย เกียรติบัตร รร.ดีประจำตำบล

23 03 59เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายสินสมทุร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ ป้ายและเกียรติบัตร โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2557 จำนวน 11 โรงเรียน ประจำปี 2558 จำนวน 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 28 โรงเรียน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ โล่ – ป้าย โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2557
1. โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี
3. โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา
4. โรงเรียนชุมชนบัวคำ
5. โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน
6. โรงเรียนบ้านโพนทอง
7. โรงเรียนบ้านคำนาดี
8. โรงเรียนบ้านวังม่วย
9. โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์
10. โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎ์บำรุง)
11. โรงเรียนบ้านกกตาลดงบัง

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับ โล่ – ป้าย โรงเรียนดีประจำตำบลประจำปี 2558
1. โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84
2. โรงเรียนไตรมิตรวิทยา
3. โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง
4. โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ
5. โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง
6. โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร
7. โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร
8. โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์
9. โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
10. โรงเรียนบ้านดงหวาย
11. โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี
12. โรงเรียนบ้านหนองตาไก้
13. โรงเรียนบ้านนาแพง
14. โรงเรียนบ้านสีเสียด
15. โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา
16. โรงเรียนบ้านหนองจอก
17. โรงเรียนศรีสวัสดิ์

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ อำเภอ เมยวดี ชมภาพ
ภาพ/ข่าว : นายปิยะ พันธะไชย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ