ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 มอบนโยบาย ผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย

01 02 61เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พบปะผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูคืนถิ่นและครูกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยมอบแนวทาง นโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ การประพฤติปฏิบัติตน รักษาจรรยาบรณณวิชาชีพครู รักความก้าวหน้าในอาชีพ เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา มีจิตอาสา และค่านิยม คุณภาพนำ คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ สัมพันธ์สามัคคี ทำดีเพื่อบ้านเมือง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จำนวน 14 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3