ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 ปรับปรุงซ่อมแซมฯ

31 01 61 2เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปี 2561 งบดำเนินงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปาให้สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด 3 เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด