ผอ.สพป.รอ.3 เยี่ยมชมงานตลาดนัดประชารัฐนักเรียน รร.อนุบาลเมืองหนองพอก

29 01 61 1เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ นายวัชรินทร์ ดวงพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ชัยมงคล ผู้บริหารสถานศึกษา ออกเยี่ยมและเดินชมงานตลาดนัดประชารัฐนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก นักเรียนทุกคนได้นำผลผลิตของตนเองมาขายให้ชุมชน และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์การขาย ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะชีวิตอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้น นายวิเชียร แสงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก ได้นำดูฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) พร้อมให้สัมภาษณ์ เพื่อทำหนังสั้น ตลาดป