ประชุมการสร้างความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุง 2560 สู่การปฏิบัติ

26 01 61เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมการสร้างความเข้าใจ ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สาระภูมิศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2560 สู่การปฏิบัติ โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอำเภอโพนทอง ณ โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด