ผอ.สพป.รอ.3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือ

23 01 61 2เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือนีโอ (NEO SCOUT CAMP) เพื่อพิจารณาตามมาตรฐานใน ข้อ 14 แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ โดยมีนายสมหมาย พลเยี่ยม ยื่นคำขอจัดตั้งค่ายลูกเสือ ชื่อค่ายลูกเสือนีโอ (NEO SCOUT CAMP) ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ที่ 10 ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด