ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ติดตามระบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน

24 01 61 3เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภา วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ดอกพุทธา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรในกลุ่ม ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน โรงเรียนกุดก่วงท่าแสงจันทร์, โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ, โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา, โรงเรียนบ้านหัวคู, โรงเรียนบ้านท่าไคร้, โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร ที่สอบการวัดและประเมินผลความสามารถและทักษะ การอ่าน การเขียนภาษาไทย ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พร้อมติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด