ผอ.สพป.รอ.3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

24 01 61 1เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 โดยมีนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด