ผอ.สพป.รอ.3 เปิดรั้วโรงเรียนอนุบาลโพนทอง (Open house)

23 01 61เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Open house) กล่าวรายงานโดย นายสุรพล พิมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลโพนทอง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน ได้เข้ามาเยี่ยมชมอาคาร สถานที่ กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน และเพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายประทวน ไชยโชค นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ศน.ขจรศักดิ์ หลักแก้ว ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ร้อยเอ็ด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด