เลี้ยงส่ง ศน.มณี ผ่านจังหาร ไปช่วยราชการ

18 03 59เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นายสินสมุทร แสนสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางอุษา บุตรมารศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึก ณ ร้านริมห้วยเหนือ ห้องจัมปา เนื่องในโอกาส นางมณี ผ่านจังหาร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงา