ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ แข่งขันกีฬาวันครู ปี 2561 อ.หนองพอก

16 01 61 2เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการแข่งขันกีฬา วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู รักการออกกำลังกาย เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้ พร้อมพบปะ และจับของรางวัล ณ หอประชุมโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด