ประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด 3 ครั้งที่ 2/2561

12 01 61เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มอำนวยการ ได้จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา 5 อำเภอ ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 กลุ่ม นายกสมาคมครู 5 อำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด