ประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ O-NET

11 01 61 3เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะทำงานประจำศูนย์สอบและตัวแทนศูนย์สอบ การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กเพื่อชมภาพทั้งหมด