ผอ.สพป.รอ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดฯ)

11 01 61 2เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) โดยมีนายปริญญา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้พบปะพูดคุย คณะครูและนักเรียนในระหว่างทำกิจกรรมการเรียนกานสอน พบว่า คณะครูมีความสุขในการทำงานดี สร้างผลงานเชิงประจักษ์ ในโอกาสนี้ ได้ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยได้เขียนข้อความบนกระดานและให้นักเรียนอ่าน ปรากฏว่า นักเรียนอ่านได้ทุกคน ความสามารถและทักษะในการอ่านได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีความสุขในการเรียน จากนั้นได้เยี่ยมชมอาคารเรียน และได้ให้คำแนะนำและพร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้บริหารและคณะครูสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาเพื่อ